Mevzuat Eğitimleri

     İlgili resim

23 - 29 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASI (6 GECE 7 GÜNDÜZ HARCIRAH KONAKLAMALI)

ANTALYA BELEK PORT NATURE LUXURY RESORT OTEL'DE 

ÜCRETSİZ KAMU İHALE KANUNU, YAPIM İŞLERİ İHALELERİ SÖZLEŞME UYGULAMALARI VE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL  KANUNU, TAŞINIR- TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ KONULARINDAKİ EĞİTİM SEMİNERİMİZE

DEĞERLİ KATILIMINIZI BEKLERİZ.

  Kamu İhale Mevzuatı (3 Gün)

 • 25.01.2017 Tarihli Mevzuat Değişiklikleri 
 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Amaç, Kapsam, Temel Tanımlar, Uyulması Gereken Kurallar
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
 • Yaklaşık Maliyetlerin Tespiti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
 • İhale Usulleri ve Tespiti
 • Eşik Değer, Parasal Limitler
 • İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale Dokümanları, İlan Süreleri ve Kuralları
 • İhale komisyonu, ihale sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
 • Örnek İhale Uygulaması (Teklif kabul işlemleri, İhale Komisyonu Çalışması, Tekliflerin Değerlendirilmesi İlk Oturum, İkinci Oturum, Belgelerin Ayrıntılı Değerlendirilmesi, İhale Komisyon Kararı, İhale Sonrası İşlemler, İtiraz Süreci ve Yapılacak İşlemler, Sözleşme)
 • Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararlarına İlişkin Değerlendirmeler
 • İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararlarına İlişkin Değerlendirmeler
 • İhale Uygulaması
 • EKAP Uygulaması
 • Yapım İşleri İhaleler Sözleşme Uygulamaları  (1 Gün)                                                   Üst Düzey Yönetici Eğitimi (1 Gün)

 • Yapım İşleri İhaleleri Sözleşme Uygulama Esasları,                                                          - Yaratıcı Drama 
 • İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama, İş Artış ve İş Eksilişleri, Süre Uzatımları                            - Protokol Yönetimi
 • Gecikme Cezaları, Sözleşmelerin Feshi                                                                           - Kurum Kültürü ve Kurum Kimliği
 • Yeni Birim Fiyat                                                                                                              - Problem Çözme Teknikleri  
 • Revize Birim Fiyat                                                                                                          - Liderlik ve Yöneticilik
 • ....                                                                                                                                 - Medya İlişkileri 
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu, Taşınır- Taşınmaz Mal Yönetimi  (1 Gün)

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu genel çerçevesi ve giriş, temel kavramlar, genel yönetim ve sınıflandırma

 • Taşınır giriş-çıkış işlemleri ( satın alma, devir alma, bağış, iç üretim, sayım fazlası, değer artışı, tüketim, satış, kayıp, çalıntı,hurda devretme, sayım noksanı) ve taleplerin karşılanması
 • Kayıttan düşme ( hurda-terkin); Zimmet ve zimmetten iade işlemleri; Ambarların devri ve sayımı; Konsolide yetkilisi tarafından alınan raporlar
 • Taşınırların muhasebe kayıtlarına alınması; yılsonu sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim ve kesin hesabı
 • Sistemden alınan defterler ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları, TKKY tarafından sistemden alınabilen defterler ve taşınır raporları

Eğitim Programı

Kayıt Formu